AFK (Away From Keyboard)

Begreppet Away From Keyboard (AFK) är en nymodernisering av begreppet IRL (In Real Life).

Båda begreppen grundsyftar till att träffas i ”verkligheten” – bortom datorn. Tidigare ansågs inte datorn tillhöra det verkliga livet (real life). Därför användes begreppet In Real Life när man träffades på riktigt – bortom datorn.

Men eftersom vårt digitala samhälle idag är lika vedertaget som vårt fysiska samhälle så finns inte ”real life”. Vårt digitala samhälle är lika verkligt. Därför har bouncy castle begreppet bortom tangentbordet (AFK – Away From Keyboard) blivit mer träffande.

Senaste inläggen av Adam Evertsson (se alla)

Leave a Reply