Om nätverket: ADA – Association for Design and Advertising

ADA (Association for Design and Advertising) är ett nätverk i Göteborg för design och marknadskommunikation.

ADA är ett nätverk för personer verksamma inom kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. Nätverket fokuserar på områdena:

 • Design.
 • Mode.
 • Reklam.
 • Kommunikation.
 • Konst.
 • Arkitektur.

Nätverket sätter inte några gränser och exkluderar inte någon. Men för att bättre inringa sitt område arbetar nätverket inte med:

 • Teater.
 • Musik.
 • Dans.
 • Scenkonst.
 • Turism.
 • Mat.
 • Litteratur.
  … som också ingår i de kreativa näringarna.

Nätverket utgår från kreatörernas perspektiv och det humanistiska synsättet ligger till grund för allt som görs. Nätverket ADA’s syfte är att samla, inspirera och kompetensutveckla kreatörer. Gärna i samarbete med andra.

Nätverket ADA’s uppdrag

ADA skall medverka till att Västsverige blir en intressant plats att bo och verka på för kreatörer.

Verksamheten skall skapa goda förutsättningar för att Göteborg och regionen behåller och lockar till sig nya aktörer inom de kreativa näringarna (regionalt, nationellt och internationellt) och motverka braindrain (utflyttning av talang). ADA skall också bidra till att kompetens från de kreativa näringarna kommer samhälle, medborgare och annat näringsliv till nytta.

Hur genomför nätverket ADA sitt uppdrag

ADA arbetar framförallt utifrån tre hörnstenar:

 • Omvärldsbevakning.
 • Möjliggörare och katalysator.
 • Kommunikatör och organisatör.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.adasweden.se

Leave a Reply