Lean Coffee Göteborg Lindholmen

Lean Coffee Göteborg Lindholmen är ett av den LeanCoffee-nätverk som finns i Göteborg.

Tid

Se deras Twitter.

Plats

Café C, på Lindholmenspiren 5 i Göteborg.

Twitter

www.twitter.com/LeanCoffeeLN

Webbplats

Finns ingen lokal webbplats för Göteborg. Men internationellt för Lean Coffee finns www.leancoffee.org .

I Göteborg finns dessa LeanCoffee-nätverk

Andreas

Hej,
Jag heter Andreas Larsson och är en av våra ursprungsskribenter. Mig når du enklast på andreas@natverkande.nu och @andreaslarsson

Leave a Reply