Om konferensen: dev:mobile

devmobile-01

Konferensen dev:mobile är en årlig konferens i Göteborg. Det är Göteborgs enda konferens inriktad mot mobilutveckling. Den är dessutom en kostnadsfri konferens.

dev:mobile går vanligtvis i maj månad och besöks av cirka 450 deltagare.

Webbplats

www.devmobile.se

Twitter

www.twitter.com/dev_mobile_se

Andreas

Hej,
Jag heter Andreas Larsson och är en av våra ursprungsskribenter. Mig når du enklast på andreas@natverkande.nu och @andreaslarsson

Leave a Reply